Σάββατο 15 Αυγούστου 2015

Παιχνίδι = Διασκέδαση, δημιουργία, γνώση !


Το παιχνίδι είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των παιδιών, αφού αποτελεί ένα βασικό μέσο έκφρασής τους και ένα σημαντικό τρόπο επικοινωνίας, αλλά και εξερεύνησης του κόσμου που τα περιβάλλει και προσαρμογής σε αυτόν.

Το παιχνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα αυθόρμητα επιλεγμένη από το παιδί, μέσα από την οποία του δίνεται η ευκαιρία να μάθει πολλά πράγματα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά από 5 ετών και πάνω, το παιχνίδι παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων επιδεξιοτήτων και της δημιουργικότητάς του, των συναισθημάτων του, όπως χαρά, έκπληξη, αγωνία, ευχαρίστηση, επιθυμία κ.λπ., της φαντασίας του, της μνήμης, της αφαιρετικής σκέψης, των καλλιτεχνικών του τάσεων και της αίσθησης του χώρου. Το παιδί που παίζει καλείται να πειραματιστεί, προσπαθώντας να δώσει λύση σε προβλήματα. Αυτό αποτελεί μια πολύτιμη διαδικασία που συντελεί στην ανάπτυξη της νοημοσύνης του. Το μυαλό που πρέπει να σκεφτεί τρόπους καινούργιους ή διαφορετικούς για να πετύχει ένα αποτέλεσμα, οξύνεται και εξελίσσεται, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τους γονείς, όχι μόνο λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει, αλλά και λόγω του ότι το ίδιο το παιδί το θεωρεί πολύ σημαντικό, κάτι που εξάλλου φαίνεται και από το πόσο πολύ απορροφάται από αυτό που κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, χωρίς να τα κρίνουν ή να τα προσγειώνουν απότομα. Αντίθετα, πρέπει να τα βοηθούν όταν χρειάζεται και γενικότερα να «συντονίζονται» μαζί τους στο παιχνίδι.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η εταιρεία LAGI.PLAN (www.lagiplan.gr/) διαθέτει ηλιακά παιχνίδια σε ξύλινα συναρμολογούμενα κιτ. Τα παιχνίδια αυτά δεν χρησιμοποιούν συμβατικές μπαταρίες για τη λειτουργία τους, αφού είναι εφοδιασμένα με μικρά φωτοβολταϊκά κύτταρα και το μόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσουν είναι να τα δει το φως του ήλιου. Εναλλακτικά, μπορούν να λειτουργήσουν με ένα εσωτερικό φως (π.χ. μια λάμπα αλογόνου ή ένα δυνατό φακό.      

                                                                                                                                                                                
Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους είναι:


  1.  Βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία της δημιουργικής απασχόλησης (συναρμολόγηση και λειτουργία των παιχνιδιών), συμβάλλοντας έτσι στην πνευματική ανάπτυξή τους.                 .
  2. Παρέχουν στα παιδιά ερεθίσματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης και της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
  3.  Έχουν εγγυημένη ασφάλεια, ποιότητα και τεχνική υποστήριξη.    
  4.   Συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες κατασκευής.
  5.   Προσφέρονται σε οικονομικές τιμές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.   LAGI.PLAN

FACEBOOK: https://www.facebook.com/LAGI.PLAN

YOUTUBE:   Lagi.Plan (Solar Toys)